VAD ÄR DET SOM GÖR OCA-TESTET UNIKT?

Inget annan personlighetstest och analys ger dig både resultat och praktiska lösningar.

Du kan bli mer kompetent, mer framgångsrik och lyckligare än du någonsin trott möjligt, när du väl har identifierat de viktigaste områdena av din personlighet. Genom att upptäcka vilka personlighetsdrag som du för närvarande hjälper dig i ditt liv och vilka som behöver förbättras, kan du ta viktiga steg för att förbättra dina starka sidor och hantera dina svagheter.

Dessutom är OCA-testet och den efterföljande konsulationen en GRATIS service utan några förpliktelser.

  • Stabil
  • Lycklig
  • Lugn
  • Säker
  • Aktiv
  • Företagsam
  • Ansvarsfull
  • Korrekt bedömning
  • Förstående
  • Kommnivå
Många av dem som gör de rekommenderade kurserna upplever en markant förbättring av sin personlighetskurva och IQ.
Faktiska före- och efter-resultat från OCA-testet.
Sekretessmeddelande
Dina uppgifter kommer endast att användas för att administrera detta personlighetstest och utvärderingen. Du har också möjligheten att få mer information om Scientology. Din information kommer inte att säljas eller på annat sätt ges till en tredje part. Om du vid något tillfälle inte längre vill ta emot e-post från oss, använd helt enkelt länken som finns längst ner i meddelandet. Läs gärna vår Sekretessmeddelande för mer information.