GÖR DET MEST EXAKTA OCH PÅLITLIGA

PERSONLIGHETSTESTET

Din IQ, personlighet och dina anlag avgör hur bra det kommer att gå för dig. OCA-personlighetstestet har varit till hjälp för miljontals människor sedan 1960. Det är det enda testet i sitt slag som ger en mätbar, noggrann analys, följt av en individuell konsultation med praktiska rekommendationer anpassade till dina behov och baserade på ditt resultat.

Du är en unik individ med egna personlighetsdrag – och vissa av dessa drag gör det möjligt för dig att uppnå bra och viktiga saker i livet, och andra kan tyckas hålla dig tillbaka och i slutändan kväva din sanna potential.

Sekretessmeddelande
Dina uppgifter kommer endast att användas för att administrera detta personlighetstest och utvärderingen. Du har också möjligheten att få mer information om Scientology. Din information kommer inte att säljas eller på annat sätt ges till en tredje part. Om du vid något tillfälle inte längre vill ta emot e-post från oss, använd helt enkelt länken som finns längst ner i meddelandet. Läs gärna vår Sekretessmeddelande för mer information.

HUR DET FUNGERAR

Steg 1: GÖR TESTET

Oxford Capacity Analysis, eller OCA-testet, identifierar 10 viktiga personlighetsdrag som påverkar hela din framtid.

Det är en saklig, vetenskaplig analys som tagits fram baserat på dina svar. Det är din åsikt om dig. Det tar ungefär en timme att göra klart.

Steg 2: FÅ DITT RESULTAT

När du har avslutat testet, genereras och visas din personlighetsanalys. Det tar mindre än en minut.

Den visar dina starka och svaga sidor – vilka personlighetsdrag du kan dra fördel av och vilka du kan få hjälp med.

Steg 3: KONSULTATION

Medan analysdiagrammet visar distinkta personlighetsdrag, är det dragens inbördes förhållande som ger helhetsbilden av din personlighet.

Vi erbjuder därför en gratis konsultation där du får en ingående utvärdering av din personlighetsanalys. Detta utförs av en av våra utbildade konsulter.

Under denna individuella intervju får du en bättre förståelse av dina starka sidor och dem du anser svaga, och blir rekommenderad en väg du kan ta för att det stadigt ska gå bättre för dig i livet.


VAD ÄR DET SOM GÖR OCA-TESTET UNIKT?

Inget annan personlighetstest och analys ger dig både resultat och praktiska lösningar.

Du kan bli mer kompetent, mer framgångsrik och lyckligare än du någonsin trott möjligt, när du väl har identifierat de viktigaste områdena av din personlighet. Genom att upptäcka vilka personlighetsdrag som du för närvarande har glädje av i ditt liv och vilka som behöver förbättras, kan du göra något för att förbättra dina starka sidor och hantera dina svagheter.

Dessutom är OCA-testet och den efterföljande konsulationen en GRATIS service utan några förpliktelser.

Många av dem som gör de rekommenderade kurserna upplever en markant förbättring av sin personlighetskurva och IQ.

LÄRA KÄNNA DITT SANNA JAG

Under större delen av vår liv har vi fått lära oss att tro att personligheten är något genetiskt som inte kan ändras, och att man helt enkelt får ”leva med det”. Detta är inte sant. Faktum är att man kan ändra sin personlighet och bli en mycket bättre, lyckligare version av sig själv, som kan möta och hantera livets utmaningar med kunskap och lätthet – ens verkliga jag.

  • Hitta dina problemområden och upptäck din nivå av lycka, självförtroende, stabilitet och mer.
  • Ta reda på hur din personlighet avgör din förmåga att handskas med olika situationer.
  • Känn till dina starka sidor och hur du kan förbättra dem så att du kan få ut mer av livet.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

FINNA SVAR

”Jag fann många svar som jag alltid letat efter, och några som jag inte insåg att jag hade letat efter. Det verkade nästan för enkelt, som ’är det verkligen så enkelt?’ Ja, det är det faktiskt!” – David

UPPNÅ MÅL

”Med det jag lärde mig har det gått bra för mig på mitt område och i mitt jobb, och jag måste säga att det verkligen har hjälpt mig att uppnå vad jag drömt om och uppnå det på bästa möjliga sätt.” – Daniella

KÄNNA VISSHET

”Jag var mycket osäker och undrade varför det inte gick bra för mig i livet. Nu känner jag stor visshet. Det är lättare att ha att göra med folk och det är lättare att hjälpa andra. Nu känner jag mig själv!” – Cynthia

FÖRBÄTTRA SINA RELATIONER

”Jag är i hög grad en utomhuskille och gillar strapatser. Numera är mitt umgänge med andra människor oerhört mycket bättre. Min fru och jag trivs fantastiskt bra tillsammans. Varje dag är en fröjd. Nu tycks det inte finnas någonting som vi inte kan klara av.” – Shawn