GÖR DET MEST EXAKTA OCH PÅLITLIGA PERSONLIGHETSTESTET

Du är en unik individ med egna personlighetsdrag – vissa av dessa drag gör att du kan uppnå stora saker i livet, och andra kan verka hålla dig tillbaka och slutligen kväva din sanna potential.

Din personlighet är det som avgör hur bra det kommer att gå för dig i framtiden och hur lycklig du kommer att bli. Oxford Capacity Analysis har varit till hjälp för miljontals människor sedan 1960. Det är det enda testet som ger en mätbar, noggrann analys, följt av en individuell konsultation med praktiska rekommendationer anpassade till dina behov och baserade på dina resultat. Resultaten från Oxford Capacity Analysis kommer att avslöja din åsikt om dig själv.

Sekretessmeddelande
Dina uppgifter kommer endast att användas för att administrera detta personlighetstest och utvärderingen. Du har också möjligheten att få mer information om Scientology. Din information kommer inte att säljas eller på annat sätt ges till en tredje part. Om du vid något tillfälle inte längre vill ta emot e-post från oss, använd helt enkelt länken som finns längst ner i meddelandet. Läs gärna vår Sekretessmeddelande för mer information.

LÄRA KÄNNA DITT SANNA JAG

Under större delen av vårt liv har vi fått lära oss att tro att personligheten är något genetiskt som inte kan ändras, och att man helt enkelt får ”leva med det”. Det är bara inte sant. Faktum är att man kan ändra sin personlighet och bli en mycket bättre, lyckligare version av sig själv, som kan möta och hantera livets utmaningar med kunskap och lätthet – ditt sanna jag.

  • Hitta dina problemområden och upptäck din nivå av lycka, självförtroende, stabilitet med mera.
  • Få reda på hur din personlighet bestämmer hur väl du kan sköta dina relationer till andra människor.
  • Känn till dina starka sidor och hur du kan förbättra dem så att du får ut mer av livet.

HUR DET FUNGERAR

1

Steg 1: GÖR TESTET

Oxford Capacity Analysis identifierar de tio viktiga personlighetsdrag som påverkar hela din framtid.

Det är en saklig, vetenskaplig analys som tagits fram baserat på dina svar. Det är din åsikt om dig. Det tar ungefär en timme att göra klart.

2

Steg 2: FÅ DITT RESULTAT

När du har avslutat testet, genereras och visas din personlighetsanalys. Det tar mindre än en minut.

Den visar dina starka och svaga sidor – vilka personlighetsdrag du kan dra fördel av och vilka som borde förbättras.

3

Steg 3: KONSULTATION

Medan analysdiagrammet visar distinkta personlighetsdrag, är det dragens inbördes förhållande som ger helhetsbilden av din personlighet.

Vi erbjuder därför en gratis konsultation där du får en ingående utvärdering av din personlighetsanalys med en av våra utbildade personalmedlemmar.

Under denna individuella intervju får du en bättre förståelse av dina starka och svaga sidor, och blir rekommenderad en väg du kan ta för att snabbt uppnå bestående framgång.


VAD ÄR DET SOM GÖR OCA-TESTET UNIKT?

Inget annat personlighetstest och analys ger dig resultat och praktiska lösningar.

När du väl har identifierat de viktigaste områdena av din personlighet kan du bli mer kompetent och framgångsrik och lyckligare än du någonsin trott var möjligt. Genom att upptäcka vilka personlighetsdrag som du för närvarande har glädje av i ditt liv och vilka som behöver förbättras, kan du ta viktiga steg för att förbättra dina starka sidor och hantera dina svagheter.

Testet och konsultationen är GRATIS utan några vidare förpliktelser.

Många av dem som gör de rekommenderade kurserna upplever en markant förbättring av sin personlighetskurva och IQ.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

SVAR SOM AVSLÖJAS

”Oxford Capacity Analysis avslöjade en hel del svar för mig. Svar som jag alltid har letat efter. Det verkade nästan för lätt, typ: ’Är det verkligen så enkelt?’ Det är det verkligen!” – David

UPPNÅ MÅL

”Tack vare det jag lärde mig har det gått bra för mig på mitt område och mitt jobb, och jag måste säga att det verkligen har hjälpt mig att uppnå mina drömmar och uppnå dem på bästa möjliga sätt.” – Daniella

BLI SÄKER

”Jag var mycket osäker och undrade varför det inte gick bra för mig i livet. Nu känner jag stor säkerhet. Det är lättare att ha att göra med folk och det är lättare att hjälpa andra. Nu känner jag mig själv!” – Cynthia

FÖRBÄTTRA RELATIONER

”Min fru och jag trivs fantastiskt bra ihop. Varje dag tillsammans är en fröjd. Nu tycks det inte finnas någonting som vi inte klarar av.” – Shawn